Home
Openingsuren
Wegbeschrijving
Toegangskaartjes
Reservatie
Reglement

VISITORS INFO

To visit the Catacombs: 

Groups should make reservations online: https://www.catacombesancallisto.it/en/modulo-prenotazioni.php

Individual visitors and groups of up to 15 people must make reservations online.

Visiting hours can be found on the reservation site: https://www.catacombesancallisto.it/en/prenota-10.php
ONLINE RESERVATION

https://www.catacombedisancallisto.it/nl/prenota.php

De catacomben
van de Heilige Callixtus in Rome

Ze waren de officiële begraafplaatsen van de christengemeenschap van Rome in de derde eeuw. Hier werden ongeveer een half miljoen christenen begraven, tientallen martelaren en zestien pausen.
Ze werden genoemd naar de diaken Callixtus die aan het begin van de derde eeuw door paus Zeferinus werd belast met het beheer van de begraafplaats.
Het complex van de catacomben ban San Callisto is eigendom van het A.P.S.A. – het Bestuur van het Patrimonium van de Apostolische Stoel. Het beheer, de bewaring en het behoud zijn toevertrouwd aan de P.C.A.S. - Pauselijke Commissie voor Heilige Archeologie, een orgaan van de Heilige Stoel. Sinds 1930 zijn de ontvangst van pelgrims en de rondleidingen door de catacomben die geopend zijn voor het publiek toevertrouwd aan de Salesianen van Don Bosco.

Oorsprong

De christenen van Rome begonnen met eigen gemeenschappelijke begraafplaatsen (vandaag bekend onder de naam ‘catacomben’) uit te graven vanaf het midden van de tweede eeuw, wanneer enkele vermogende familes die zich tot het christendom bekeerd hadden, hun terreinen ter beschikking stelden van de christengemeenschap.

Symbooltaal

De eerste christenen drukten hun geloof erg graag uit met behulp van symbolen, enerzijds omdat een symbool toelaat meerdere dingen tegelijk te zeggen, anderzijds omdat beelden ook kunnen begrepen worden door mensen die niet kunnen lezen of schrijven.