Home
Openingsuren
Wegbeschrijving
Toegangskaartjes
Reservatie
Reglement

Reglement

Belangrijke informatie

1. Alle bezoeken worden begeleid door hiertoe gemachtigd personeel. Begeleide bezoeken worden aangeboden in het Italiaans, Duits, Engels, Frans en Spaans. Rondleidingen in andere talen worden aangeboden op verzoek, afhankelijk van de beschikbaarheid van de begeleiders.

2. Gereserveerde groepen die op tijd arriveren hebben voorrang op de andere bezoekers.

3. De catacomben kunnen enkel in groep bezocht worden (minimum 2 personen)

4. Het bezoek aan de catacomben duurt ongeveer 40 minuten. De temperatuur in de catacomben is ongeveer 16° Celsius, en de vochtigheidsgraad is hoog. Daarom wordt aanbevolen zich voldoende warm te kleden.

5. Niemand mag de catacomben alleen bezoeken, zich tijdens het bezoek van zijn groep verwijderen of zich voorbij de poorten begeven die het bezochte gedeelte van de catacomben afbakenen.

6. Om niet te storen of het bezoek niet te vertragen is het niet geoorloofd om binnen een groep de uitleg van de gids te vertalen in andere talen.

7. Ongebruikte toegangskaartjes worden niet teruggenomen.

8. Elke bezoeker dient zijn/haar toegangskaartjes gedurende heel het bezoek bij zich te houden. Controles kunnen worden uitgevoerd aan de uitgang.

9. De catacomben kunnen niet met rolstoel bezocht worden, omdat de architectuur van het monument dit niet toelaat.

10. Het bezoeken van de catacomben wordt niet aanbevolen voor wie problemen heeft om zich te verplaatsen. Er zijn 50 onregelmatige treden om naar beneden te gaan, evenveel om terug naar boven te komen, zonder mogelijkheid om tijdens het bezoek te gaan zitten. Er is geen lift aanwezig.

11. Het bezoeken van de catacomben wordt niet aanbevolen voor wie aan claustrofobie lijdt.

12. Het is verboden de kunstvoorwerpen tentoongesteld in de catacomben aan te raken of te beschadigen.

13. Het is verboden eender welk voorwerp of materiaal uit de catacomben mee te nemen of te verplaatsen.

14. Binnen de catacomben is het verboden te fotograferen of video-opnamen te maken. Het personeel van de catacomben heeft de bevoegdheid om gebeurlijke overtreders te verwijderen.

15. Het is verboden om dieren, eender welke, in de catacomben binnen te brengen.

16. Het is verboden voorwerpen in de catacomben binnen te brengen die de doorgang kunnen belemmeren (bagage, kinderwagens of buggy’s, muziekinstrumenten, vaandels, ...).

17. Roken in de catacomben is verboden.

18. Het is verboden voedsel of drank te consumeren in de catacomben.