Home
Openingsuren
Wegbeschrijving
Toegangskaartjes
Reservatie
Reglement

Reservaties

RESERVATIE VAN BEGELEIDE RONDLEIDINGEN

Individuele bezoekers en groepen tot en met 15 personen moeten hun tickets boeken en kopen via de link onderaan deze pagina.

Groepen van meer dan 15 personen en/of diegenen die aan het einde van de rondleiding een kapel willen reserveren voor een gebedsdienst, dienen de gegevens in de daarvoor voorziene online reservatiemodule in te vullen en ons antwoord af te wachten.

Wanneer u na drie werkdagen nog geen antwoord ontvangen hebt, vragen we u ons te contacteren op het nummer: +39.06.513.01.51.

Vooraleer te reserveren vragen we u om aandachtig het reglement van de catacomben te lezen.

RESERVATIES VOOR LITURGISCHE VIERINGEN

Groepen die de catacomben bezoeken kunnen een misviering of een gemeenschappelijk gebedsmoment hebben als ze hiervoor een uitdrukkelijk verzoek indienen bij de reservatie van hun bezoek.

Voor liturgische vieringen in de catacomben zijn vier ondergrondse crypten en twee bovengrondse kapellen beschikbaar.
In de ondergrondse crypten zijn er geen zitplaatsen; ze hebben een maximale capaciteit van 50 personen.
De bovengrondse kapellen beschikken over 100 zitplaatsen.

Aan priesters wordt aanbevolen hun eigen albe en stola mee te brengen.
Hosties, wijn en liturgisch vaatwerk zijn beschikbaar in de catacomben, en ook fotokopies van de teksten van de mis voor de martelaren (ordinarium, gebedsteksten, lezingen) in het Italiaans, Duits, Frans, Engels, Latijn, Pools, Portugees, Slovaaks en Spaans.

Om organisatorische redenen kunnen liturgische vieringen in de catacomben niet langer dan 30 minuten duren. Voor vieringen die langer duren dient hiervoor op het moment van reservatie een uitdrukkelijke aanvraag gedaan te worden.

Bij vieringen in de crypten of kapellen van de catacomben moet de rondleiding in de voormiddag ten laatste om 11:00 beginnen, in de namiddag ten laatste om 15:30.