Home
Godziny zwiedzania
Gdzie jesteśmy
Bilety
Rezerwacje
Regulamin

Regulamin

Ważne informacje

1. Wszystkie wizyty są prowadzone przez upoważniony personel. Wizyty z przewodnikiem oferowane są w języku włoskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim i niemieckim. Wizyty z przewodnikiem w innych językach są oferowane na życzenie, w zależności od liczby dostępnych przewodników.

2. Grupy z wcześniejszą rezerwacją przybywające na czas, mają pierwszeństwo wizyty przed innymi zwiedzającymi.

3. Katakumby można zwiedzać wyłącznie w grupach (minimum 2 osoby).

4. Wizyta w katakumbach trwa około 40 minut. Temperatura w katakumbach wynosi około 16 ° C, przy wysokim stopniu wilgotności. Zaleca się odpowiedni ubiór.

5. Nikt nie może zwiedzać katakumb samodzielnie, odłączać się od grupy w czasie zwiedzania, przechodzić poza bramki wyznaczające trasę dla zwiedzających.

6. W grupie nikt nie może tłumaczyć objaśnień przewodnika na inne języki, aby nie zakłócać i nie spowalniać wizyty.

7. Sprzedane bilety nie podlegają zwrotowi.

8. Zwiedzający jest zobowiązany do posiadania biletu wstępu przez cały czas trwania wizyty. Przy wyjściu mogą być przeprowadzane kontrole.

9. Nie ma możliwości zwiedzania katakumb na wózku inwalidzkim ze względu na bariery architektoniczne zabytku.

10. Zwiedzanie katakumb nie jest zalecane dla osób, które mają poważne  problemy z chodzeniem: 50 nieregularnych schodów przy wejściu i tyle samo, przy wyjściu; nie ma możliwości, aby usiąść po drodze; nie ma też windy.

11. Zwiedzanie katakumb nie jest zalecane dla osób cierpiących na klaustrofobię.

12. Zabrania się dotykania i / lub niszczenia eksponatów na trasie zwiedzania.

13. Zabrania się wynoszenia jakichkolwiek przedmiotów i / lub materiałów z katakumb.

14. Zabronione jest fotografowanie i / lub nagrywanie filmów wideo w katakumbach. Personel ma prawo wyprosić nieprzestrzegających regulaminu.

15. Zabronione jest wnoszenie zwierząt do katakumb.

16. Zabronione jest wnoszenie do katakumb przedmiotów nieporęcznych (bagaże, wózki, instrumenty muzyczne, banery itp.)

17. Palenie wewnątrz katakumb jest zabronione.

18.Zabrania się spożywania posiłków i napojów w katakumbach.